image
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque. Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusa.
Son Yazılar
Search

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

GAC Yap?; Kendi sektöründe öncülükler sa?lam?? ve en az 25’er y?ll?k deneyimlere sahip iki firmay? sat?n alarak tek çat? alt?nda toparlam??t?r. ?n?aat, Yap? ve Ya?am alanlar?nda Güvenlik A? Sistemleri, Sepetler, Hafriyat ve Kum Kovalar?, Yük Kald?rma Platformu, Spor Sahalar? Yap?m?, Aç?k ve Kapal? Hal? Sahalar, Spor amaçl? A?lar, Alan Kapama Sistemleri ile hizmet vermektedir. Bal?kç?l?k Sektöründe G?rg?r A?lar?, Offshore Kafes A?lar?, Ku? A?lar? ve Trol A?lar? olmak üzere en iyi kaliteyi ve i?çili?i mü?terilerine sunma hedefiyle yola ç?km??t?r. Ayr?ca 2018 y?l?n?n ba?lar?nda Alabal?k yeti?tiricili?i tesisi için faaliyetlerini sürdürmektedir. Kalitesini geli?tirdi?i ve üretti?i her ürünü belgelendirerek, Montaj gibi i?lerinde kendi personeli ile çal??an, Kesinlikle mü?teri memnuniyeti sunan, Aç?k ve dürüst rekabatçi olan, Kalite, Uygunluk ve Güven’den ba?ka hedef belirlememi? yap? ile hizmetinizdeyiz. GAC Yap? A?LES?
 Adarius Glanton Womens Jersey

Michael Hoomanawanui Womens Jersey